Traktorityöt

Traktoriurakointi Viitasaarella, Pihtiputaalla ja lähikunnissa

Nyky­ai­kaisen kaluston avulla hoi­damme mm. lanaukset ja pien­tareen niitot sekä tal­visin lumiauraukset.

Lumiaurauspalvelu talvisaikaan

Kyl­läs­tyt­tääkö lumien ainainen auraa­minen pihalta? Voit tilata Arkimaan ura­koimaan lumet pois joko sään­nöl­li­sesti tai ker­ta­luon­toi­sesti – juuri niin kuin sinulle par­haiten sopii.

Pihojen, teiden ja park­ki­paik­kojen aurausten lisäksi hie­koi­tamme tar­vit­taessa piha­piirin ja sen ympäristön.

Kul­je­tamme lumen tar­vit­taessa ja halu­tessasi pois kiin­teistösi alu­eelta. Eri­tyi­sesti run­sas­lu­misena talvena tämä voi olla hyvin jär­kevää. Lumi­töiden teke­minen ei ole koskaan ollut näin helppoa!

Traktorityöt yksityisille, yrityksille ja kunnille

Trak­to­riu­ra­kointi- ja auraus­pal­velut on suun­nattu yksi­tyi­sille kiin­teis­tö­no­mis­ta­jille, mutta myös yri­tyk­sille ja kunnille. 

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous sinulle parhaiten sopivasta palvelusta tai palvelukokonaisuudesta