Metsätyöt

Metsurityöt kokonaisvaltaisella näkemyksellä

Pal­ve­lui­himme kuuluu met­sä­alueiden rai­vaukset, istu­tustyöt ja pie­ni­muo­toiset puun­kaadot ammat­ti­tai­toisen met­surin ottein.

Koke­muk­semme met­sän­hoi­dosta mah­dol­listaa myös arvion tar­vit­ta­vista toi­men­pi­teistä. Halu­tes­sanne saat avaimet käteen -peri­aat­teella tehdyt metsätyöt.

Näin homma etenee: 

  • 1Ota yhteyttä joko soit­ta­malla tai sähköpostitse
  • 2Tulemme tekemään ilmaisen arvio­käynnin metsässäsi
  • 3Sovitaan teh­tä­vistä toi­men­pi­teistä. Annan samalla hinta-arvion työstä
  • 4Suo­ri­tamme sovitun työn
  • 5Sovit­taessa viemme rai­vauk­sesta tai puun­kaa­dosta aiheu­tuneen yli­jäämän pois mukanamme

Ostamme energiapuuta metsänomistajilta 

Onko sinulla myyn­nissä puuta? Ostamme ran­ka­puuta ener­gia­puuksi asiakkaillemme. 

Soita ja pyydä meidät ilmaiselle arviokäynnille