Hyvä tietää

Kattopinnoitus takaa katolle pitkän iän 

Teemme kat­to­pin­noi­tuksia Jyväs­kylän ja poh­joisen Keski-Suomen alu­eella. Laa­dukas ja ammat­ti­laisen tekemä kat­to­pin­noitus lisää katon käyt­töikää huo­mat­ta­vasti ja auttaa vält­tämään mit­tavat remontit. Työ on moni­vai­heinen ja tulee tehdä huo­lella. Siksi se on hyvä antaa ammat­ti­laisten hoidettavaksi.

Lue lisää » 
Soita 000 000 0000