Rakennusurakointi

Ammattitaitoinen uudis- ja korjausrakentaminen mökeille ja muille kiinteistöille

Rakennus ja Ura­kointi Arkimaa tarjoaa raken­nusu­ra­koin­ti­pal­ve­luita poh­joisen Keski-Suomen alu­eella. Pyydä meiltä tar­jousta mökkisi tai kiin­teistösi remon­tointiin ja sanee­raukseen sekä uudisrakentamiseen.

Kat­tavan raken­nus­ko­ke­muk­semme avulla raken­namme kotiisi tai mökillesi terassin, pation ja pienet piha­ra­ken­nukset tai vaikkapa puu­lii­terin. Myös talon ja mökin raken­namme alusta loppuun tarvittaessa.

Myös kodin remontit kauttamme

Onko kotisi remontin tar­peessa? Teemme myös pieniä ja vähän suu­rem­piakin pin­ta­re­montteja kuten maalaus, tape­tointi ja muu sisus­tus­ra­ken­ta­minen. Asen­namme koke­muk­sella keittiön kalusteet, lai­tamme par­ketin tai lami­naatin pai­koilleen tai kasaamme huonekalut.

Tar­vit­taessa autamme remontin sekä muu­tos­töiden suun­nit­te­lussa huo­mioiden toi­veesi ja tarpeesi.

Jos mökin, kodin tai muun kiinteistön remontti on ajankohtainen, ota yhteyttä

Saat kil­pai­lu­ky­kyisen tar­jouksen ja lai­tamme tilat entistä eheämmäksi 
Soita 000 000 0000