Rakennus ja Urakointi Arkimaa Oy

Rakennus ja Ura­kointi Arkimaa on kesällä 2020 perus­tettu yritys, jonka pää­toi­mialaa ovat Maalaus, Hiek­ka­pu­hal­lukset ja rakennusurakointi. 

Koros­tamme ammat­ti­tai­toi­sessa, osaa­vassa toi­min­nas­samme ripeyttä ja kus­tan­nus­te­hok­kuutta sekä asia­kas­läh­töistä asen­netta. Tar­vit­taessa teemme yhteis­työtä ali­hank­ki­ja­ver­kos­tomme kanssa, mikäli jokin työ ei suoraan pal­ve­lu­va­li­koi­maamme kuulu.

Toi­mimme poh­joisen Keski-Suomen alu­eella. Isomman urakan ollessa kyseessä läh­demme mie­luusti myös kau­emmas töihin, joten pyy­däthän tarjousta!

Monipuolinen maalaus- ja hiekkappuhalluspalvelu

Kaiken kokoiset ulko ja sisä­maa­laukset sekä hiekka, lasi­murska ja soodapuhallukset.

Toteu­tamme maa­laukset pää­sään­töi­sesti urakkana. Tilaa ilmainen tarkastuskäynti!

 

20220930_193159

Kattopinnoitukset

Hil­sei­leekö maali peltikatollasi?

Tii­li­katto kulu­nuneen näköinen?

Meiltä pin­noitus ja kattosi saa taas uuden tun­tuisen loiston!

Tilaa ilmainen tarkastuskäynti!

20210922_170541

Rakennusurakointi

Onko remonttia tiedossa?

Onko suun­ni­tel­missa rakentaa uutta?

Kaut­tamme, niin pienet, kuin isotkin saneeraus ja uudis­kohteet. Kysy tarjous! 

Sisä ja ulko­re­montit, hir­si­ra­ken­nukset ja monia muita!

Meiltä saat monipuoliset maalaus-, hiekkapuhallus ja rakennusurakointipalvelut

Ota yhteyttä ja pyydä tar­jousta halua­mastasi palvelukokonaisuudesta! 
Soita 000 000 0000